Да. Докато не минеш процедурата и не си я узакониш....