Да, спекулации много, но от чисто ефективна гледна точка, спекулация не съм виждал до сега. И все се върти нещо от този род: