Смени свещите с такива по каталог за модела.Иначе си си отговорил и сам на въпроса.Когато...