20-30 метра преди нея от двете страни има знак за отпадане на ограничението от 60км/ч и...