При "спорт" таблото, "нулата" на оборотомера и скоростомера започват от "шест...