1.Дозареждане на автоклиматична система ------ 29 лв2.Цялостно зареждане на фреон ----------------- 40 лвПосещение на адрес, (между 10-15 лв) в засвисимост от местоположението на автомобила).Какво представлява цялостното зареждане на климатичната инсталация :Вакумиране на системата с вакуумпомпа.Поставяне на UV оцветител и масло.Цялостно пълнене на системата с необходимото количество фреон R134a.Замерване на изходящият въздух от въздухоотводитетел 0894761944тел 0897047586гр София