Неможе да направи регенерация на катализагора и дпф. От там е бензина и да това мига лампичката