Заявление за членство в Сдружение Фиат Форум БългарияПопълненото заявление се предава лично на член на УС или се изпраща по пощата на адрес:1000 София, Централна поща, п. к. 777