Провеждат ли се срещи?
Днес примерно, ако мина, ще има ли някой?