А членският внос трябва да заплатя след като получа някакъв отговор, че заявлението ми е получено нали? И по какъв начин ще получа евентуално отговор?