Страница 1 от 24 12311 ... ПоследнаПоследна
Резултати 1 до 10 от 232

Тема: Какви са ни правата при среща с КАТ

 1. #1
  Почетен член на форума Фиат идол Аватарът на Immortal
  Регистр. на
  21.11.2004
  Местоположение
  Козлодуй/Враца/Кабиле
  Мнения
  15539

  Какви са ни правата при среща с КАТ

  Колеги, тук да се опитаме да съберем всичко, което има връзка с взаимоотношенията водач - пътен полицай и последващите събития - писане на акт, евентуално неговото оспорване и обжалване. Ако някой има забележки по изложеното или може да добави нещо - моля...

  Преди всичко искам да напомня на всички, че СПАЗВАЙКИ ЗАКОНА ЗА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА И ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕТО МУ, ДРАСТИЧНО НАМАЛЯВАТЕ НЕЖЕЛАНИТЕ СРЕЩИ със служителите на Пътна полиция.

  Преди да попитате за глоба или нарушение, проверете какво пише по въпроса в Закона за движение по пътищата. Там са дадени възможните нарушения и наказанията за всяко едно от тях. Закона може да намерите на адрес www.kat.mvr.bg в раздела "информация".
  На същото място ще намерите и правилника за прилагане на ЗДвП, списък с нарушенията, за които се отнемат контролни точки и други подобни документи.
  Относно актовете - за тях освен ЗДвП се прилага и Законът за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

  И така:


  1. КОЙ ИМА ПРАВО ДА ВИ СПИРА?
  - Съгласно закона - всички служби, упълномощени от министъра на вътрешните работи. По принцип това са служителите на КАТ.
  Глоба за неправилно паркиране могат да ви наложат и служителите на общинска полиция от съответната община, но няма право да ви спират, когато се движите.
  За проверка могат да ви спрат всички служители на Полицията, вкл. охранителна полиция, гранична полиция и т.н.
  Спирането би трябвало да стане по следния начин:

  Чл170 (3) При спиране на пътно превозно средство за проверка или за оказване на съдействие служителят от органите за контрол подава своевременно ясен сигнал със стоп-палка. През нощта сигналът за спиране може да бъде подаден и с описваща полукръг червена светлина. Униформен полицай може да спира пътните превозни средства и чрез подаване на сигнал само с ръка. Сигнал за спиране може да бъде подаден и от движещ се полицейски автомобил или мотоциклет.

  - МОЖЕ ЛИ ДА НЕ СПРА, КОГАТО МЕ СПИРАТ?

  По принцип трябва винаги да спрете, когато ви подадат съответния сигнал. В закона не се разглежда възможност, при която може да не спрете.
  Полицаите напътя трябва:
  Чл.165.(1) 1. контролират спазването на правилата за движение от всички участници в движението и техническата изправност на движещите се по пътя пътни превозни средства, като за целта служебните лица са длъжни при проверка да се обозначат ясно, осигурявайки необходимата видимост;

  В други нормативи, се разлгежда възможността да не спрете на подаден сигнал от контролен орган ПРЕЗ НОЩТА, когато контролният орган не е обозначен като такъв със съответните обозначителни знаци, няма видимост към тях (скрити са в храстите) или се усъмните в истинността на служителите. В такъв случай обаче сте длъжни незабавно да телефонирате на тел.165 (КАТ) или 166(Полиция), или да отидете в най-близкото управление на МВР, за да съобщите за случая.

  - СПРЯХ НА СТОП-ПАЛКА. КАКВО ДА ПРАВЯ?
  След като сте спрели при подаване на сигнал от контролиращия орган, изгасете автомобила и си пригответе документите за проверка - шофьорска книжка, контролен талон, талон на автомобила, картонче за преминат ГТП, застраховка гражданска отговорност и съответното картонче. Служителят може да поиска и личните документи на пътниците в автомобила.
  Не излизайте от автомобила, освен ако изрично не сте поканен от служителя да го направите. Това важи и за пътниците в автомобила.

  чл.170 (5) Служителят, осъществяващ контрол, представя на спрения за проверка участник в пътното движение полицейски знак или служебна карта. Когато е необходимо, той може да покани спрения водач да излезе от превозното средство.

  Ако сте уличени в извършването на нарушение, НЕ ПРЕДЛАГАЙТЕ ПАРИ на служителите, тъй като това може да доведе до вашето арестуване и да последва обвинение в предлагане на подкуп, което се наказва от закона със глоба, обществено полезен труд или затвор (може да попаднете на стриктен служител).
  За извършеното нарушение ще ви бъде съставен акт. При маловажни нарушения, за които не се предвижда отнемане на контролни точки и глобата е до 50 лв. може да ви съставят само фиш, който да платите в 7 дневен срок. Ако не го направите, то той се смята за влязло в сила наказателно постановление.
  Преди да подпишете акта, проверете дали правилно са отразени в него датата, часът, мястото, вашите данни и нарушението, което сте извършили. Ако са упоменати членове от закона, може да проверите дали отговарят на извършеното от вас нарушение (добре е да си носите в автомобила закона и правилника). Може да поискате от служителя да ви покаже в закона съответния член - във всяка катаджийска патрулка задължително трябва да има копие на ЗДвП и Правилника. Свидетел по акта може да бъде и длъжностно лице.
  Ако нямате възражения по съставения акт - подписвате го и получавате копие от него.
  Ако имате някакви възражения - може да ги напишете отдолу в определеното за това място, или изобщо да откажете да подпишете акта. Това е ваше право.

  ДОБРЕ Е, преди да напишете някакви възражения или опровержения, да сложите един огромен Z под всичко, написано от полицая, за да не може той да добави нещо след като прочете възраженията.

  Отказът за подписване на акта се удостоверява с подписа на свидетел. Подписът удостоверява само вашият отказ да подпишете, но не и евентуално извършеното от вас нарушение.
  Допълнителни възражения или обяснения може да направите в писмен вид и до 3 дни след съставянето на акта. (Има смисъл от тези неща, лично на мен ми се е случвало да не съставят наказателно постановление и да върнат талона след аргументирани писмени обяснения).

  - СЪСТАВИХА МИ АКТ, ВЗЕХА МИ КОНТРОЛНИЯ ТАЛОН. А СЕГА?
  Сега карате 1 месец с акта вместо контролен талон. В този срок би трябвало да ви излезе наказателно постановление (или да ви върнат талона, ако следствие вашите допълнителни обяснения наказващия орган прецени, че не сте извършили виновно нарушение). Обикновено на посочения в акта адрес ще получите призовка за явяване в КАТ, но това не е задължително. Случвало се е, да донесат в къщи наказателното постановление (на брат ми, при което майка ми изтръпна, защото пред къщи спира патрулка, търсят брат ми - който междувременно е в Пловдив и т.н.). Както и да е, един два дена ПРЕДИ изтичане на едномесечния срок трябва да отидете в съответния КАТ (където се водите на отчет, пише го на шофьорската ви книжка) и да проверите какво става с наказателното постановление. Ако такова все още не е издадено (случва се да закъснее по няколко месеца, особено ако е съставено в друга област), служителят там трябва да ви удължи акта, като напише "удължава се до ....". подпис и печат. Обикновено ги удължават с още един месец, но се случва да удължат акт директно с три месеца. Така може да шофирате до новата дата с акта, вместо талона.

  -ВРЪЧИХА МИ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНА ГЛОБА.
  Честито! Проверете дали наказателното постановление е издадено на ваше име, дали всички данни съвпадат, дали правилно са отразени членовете от закона, които сте нарушили и по които са ви наложени глобите, дали наложените глоби съответстват на полагащите се по съответния член. Ако нещо не е както трябва, или считате, че не сте извършили посоченото нарушение, и може да го докажете (най-добре със свидетели), в 7 дневен срок можете да обжалвате наказателното постановление. Жалбата се подава там, където са ви връчили постановлението, като се пише до съответния районен съд. Искайте да ви издадат входящ номер.
  Имайте предвид, че в някои градове (Сливен например), тези служби работят само до обяд. На мен са ми приемали в 7-мия ден след обяд жалба, но след страхотен скандал. (Все пак в закона пише 7 дена, а не 6 дена и половина).
  НАКАЗАТЕЛНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ С НАЛОЖЕНИ ГЛОБИ ДО 50 ЛВ ВКЛЮЧИТЕЛНО НЕ ПОДЛЕЖАТ НА ОБЖАЛВАНЕ!!!
  Плащането на определената ви глоба трябва да направите в едномесечен срок след влизане в сила на НП, след което с него и квитанцията за платената глоба отивате пак в КАТ и си взимате талона. В повечето КАТ-ове има офис на някоя банка, и ако не смятате да обжалвате и имате толкова пари в себе си, може да платите незабавно и да си вземете талона.
  Наказателното постановление влиза в сила веднага, ако не подлежи на обжалване (глоби до 50 лв вкл.) и след 7 дни, ако подлежи на обжалване.
  Ако го обжалвате - то чак след произнасяне на съда, ако съда го потвърди влиза в сила, иначе отпада. През това време карате с наказателното постановление, като би трябвало да ви го заверяват от време на време в КАТ, подобно на актовете.

  Чл.190 (3) (Нова - ДВ, бр. 51 от 2007 г.) Наложеното наказание "глоба" се заплаща в едномесечен срок от влизането в сила на наказателното постановление или съдебното решение или определение на съда при обжалване.

  Чл.157 ( (Нова - ДВ, бр. 51 от 2007 г.) Наказателното постановление заменя контролния талон за период от един месец след влизането му в сила, съответно решението или определението на съда при обжалване.

  Освен паричните глоби, за редица нарушения се отнемат и контролни точки.При пълното им загубване ви се отнема и свидетелството за управление и се връща след преминаване през опреснителен курс и изпит.
  Можете да възстановите точки (до 1/3 от максимума), като вземете няколко часа опреснителен курс и пак минете през изпит.

  Благодаря на колежката SokOt Praskova за идеята.

  П.П. Колеги, не обръщайте тази тема на спам тема. Темата е важна и всяко мнение, което се отклонява от нея ще бъде изтривано (както вече стана с едно подобно). Има достатъчно спам теми във форума.

 2. #2

  Член на СФФБ
  Фиат фанатик
  Аватарът на kik73bg
  Регистр. на
  08.08.2008
  Местоположение
  София 13 Надежда
  Мнения
  1730
  Цитат ele написа:
  искам само да уточня, че въпросната глоба до 50 лева, която не може да бъде обжалвана, нарушава хартата за правата на човека, в която ясно е записано, че човек има право да се защити независимо от обстоятелствата.
  Не обжалвайте глобата ,а самото нарушение ,че не е извършено иначе не става .Тва ме светна онзи ден един полковник при който възстановявах точки.
  MULTIPLA 1.6 16V BIPOWER 2005-вече бивша
  "Пари,пари,пари....какво са парите?.Тор, от която никнат КРАСИВИ ЦВЕТЯ !!!
  R.I.P РОНИ: http://vbox7.com/play:79085d12

 3. #3
  Фиат идол Аватарът на trace
  Регистр. на
  16.09.2005
  Местоположение
  София 02 Белите Брези
  Мнения
  2637
  Колко трябва да са полицаите които те спират ? И по-точно - може ли само един дате спира ?
  Ex Fiat 126P
  Ex Fiat Tipo 1.6 DOHC 1989
  Ex Fiat Bravo 1.6 16V 1997
  Alfa Romeo 147 1.6 TS
  Не ми работи буква Б на лаптопа, изпи 1 бира. Затова я пиша с 6.

 4. #4
  Почетен член на форума Фиат идол Аватарът на Immortal
  Регистр. на
  21.11.2004
  Местоположение
  Козлодуй/Враца/Кабиле
  Мнения
  15539
  Да те спре само един - може, но да ти състави акт - не!Трябва да са поне двама, като единият от тях ще е свидетел. Може да си хване и друг свидетел - обикновен гражданин, но малко трудно ще се хване някой.

 5. #5
  Почетен член на форума Фиат идол
  Регистр. на
  10.12.2005
  Местоположение
  София
  Мнения
  5316

  Справедливо ли е глобите с фиш до 50лв да не се обжалват?

  Справедливо ли е глобите с фиш до 50лв да не се обжалват?
  Цитат Malone написа:
  Отказвате да подпишете фиша.Имате право да не подпишете фиша по Закон.Ако иска да му посочите кой Закон, посочвате чл. 39, ал. 3 от Закона за административните нарушения и наказания:
  Чл. 39. (1) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 1992 г., бр. 11 от 1998 г., бр. 25 от 2002 г.) За явно маловажни случаи на административни нарушения, установени при извършването им, овластените за това органи налагат на място, срещу квитанция, глоба до размера, предвиден в съответния закон или указ, но не повече от 10 лева.(2) (Нова - ДВ, бр. 28 от 1983 г., изм., бр. 59 от 1992 г., бр. 110 от 1996 г., бр. 11 от 1998 г., бр. 25 от 2002 г.) За маловажни случаи на административни нарушения, установени при извършването им, когато това е предвидено в закон или указ, овластените контролни органи могат да налагат на местонарушението глоби в размер от 10 до 50 лв. За наложената глоба се издава фиш, който съдържа данни за самоличността на контролния орган и на нарушителя, мястото и времето на нарушението, нарушените разпоредби и размера на глобата. Фишът се подписва от контролния орган и от нарушителя, че е съгласен да плати глобата, и се изпраща на финансовия орган на съответната общинска администрация за изпълнение. На нарушителя се дава препис, за да може да заплати доброволно глобата.(3) (Предишна ал. 2, доп. - ДВ, бр. 28 от 1983 г.) Ако нарушителят оспори нарушението или откаже да плати глобата, за нарушението се съставя акт съгласно разпоредбите на този раздел.
  От тук нататък контролния орган единствено може да ви състави акт. Ако знае как и ако има защо.Или да ви пусне, ако усеща, че няма да мине номера.Защо ви пише акт, трябва да го пише в акта. Най отдолу на акта не е нужно да пишете, че имате възражения или че нямате.Реално, дори и да ви принудят да напишете, че нямате възражения, това не е пречка в рамките на 3 дневния срок [работни, това е важно] да депозирате възражение по акта пред наказвашия орган, в случая КАТ [до Началника на КАТ].Депозирането става в КАТ, като искате входящ номер в деловодството.Не сте длъжни да възразите писмено веднага, на улицата.Закона ви дава право да го направите в рамките на 3 дена, за да сте спокойни и да имате време да обмислите възражението.Ако наказващия орган приеме възраженията ви за неоснователни ще ви бъде издадено Наказателно постановление. Разполагате със седем [работни] дни да го обжалвате. Обжалва се ПРЕД районния съд, но ЧРЕЗ наказващия орган.Разбирайте, пишете жалба срещу НП, адресирано до районния съд, но го депозирате пак в КАТ, пак задължително с входящ номер.Идеята е наказващия орган да се запознае с възраженията ви по НП, да комплектова преписката и да я изпрати в съда. За това той има също седемдневен срок от датата на депозирането на жалбата.След това, чакате насрочване на дело, за което би трябвало да бъдете уведомени от съда, писмено. Вие или довереника ви [адвоката, ако сте решили да ползвате адвокатски услуги].Вида на възраженията е без значение. Няма бланка, няма стереотип. Напечатано, на ръка, без значение.Има задължителни атрибути, като ... до кого е възражението, чрез кого се подава, точно срещу какво е възражението [номер и дата на акта или НП], вашите данни и адрес.Разбира се, силно препоръчително е да е написано четливо и грамотно.А ако е по мазничко, със юридически словоформи е още по добре. Показва, че не сте от гората, а имате поне малка юридическа грамотност.В общия случай делото отнема около 30 минути.
  http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=43207

 6. #6
  u_bo
  Guest
  Цитат Malone написа:
  Брррр ... Безсмъртни ... знам ли ... вкарваш ме в дълбок размисъл честно казано.Никога не съм срещал този член, моите наказателни постановления са все за повече пари.А и не съм чувал някой да са го "цакали" по този начин.Поразгледах тук таме, онлайн съдебни решения и се очертава следната картинка да го ева ...
  Предвид наличието на визираната специална норма в ЗДвП относно необжалваемост на издадено наказателно постановление, която следва да бъде приложена спрямо общата уредба на ЗAНН и с оглед обстоятелството, че всяка от наложените по т. 1, т. 2 и т. 3 на атакуваното наказателно постановление глоби, попада в хипотезата на чл. 189 ал. 5 от ЗДвП, ПРС.
  Казано на "български", текста на чл. 189 ал. 5 от ЗДвП е "специална норма", а текста на чл. 59 ал. 3 от ЗАНН се явява "обща норма".По нашето законодателство, а и според разпоредбите на ЗАНН, специалната норма е по силна от общата и се прилага тя. Демек, съда смята жалбата за неоснователна и потвърждава наказателното постановление на КАТ.Само една черна нинджа може да убие друга черна нинджа.Съда писмено тълкува следното ограничение така:
  Разумът на така въведеното ограничение на правото на обжалване е, че санкция в размер до 50 лева се налага за сравнително леки административни нарушения, а самата санкция не засяга в значителна степен както имуществения така и личния статус на наказаното лице.
  Това обаче е прието при некумулативно наказание, на български, ако е наложена само глоба.Ако имаме обаче кумулативно наказание, 50 лева и точки, 50 лева и отнемане на книжка и др. ситуацията според съда се променя и чл. 189 ал. 5 от ЗДвП става неприложим.Това според конкретния съд разбира се, а именно:
  Не такъв е настоящия случай. С посоченото по-горе наказателно постановление на жалбоподателя се наложени кумулативно две санкции, освен глобата от 50 лева, същият е лишен от правото да управлява МПС за срок от един месец. Явно е, че с наличието на втората санкция по-осезаемо се засяга статуса на наказаното лице, отколкото ако беше наказан само с глоба и поради тази причина наказателното постановление не попада в хипотезата на чл. 189, ал. 5 от ЗДвП и подлежи на обжалване. Ако се приеме обратното /така както е приел районният съд/ би се създала възможност за неконтролиран произвол от страна на административно-наказващите органи. Така например за нарушението за което е издаденото процесното наказателно постановление ЗДвП предвижда наказание глоба от 50 до 200 лева и лишаване от право за управлява МПС за срок от един до шест месеца и ако се следва тезата за необжалваемост, би се стигнало до възможност административно-наказващите органи да издават необжалваеми наказателни постановления, с които да налагат глоба в размер 50 лева и да лишават от право да се управлява МПС за срок от шест месеца. Не такава е целта на закона. Такива постановления биха засегнали в значителна степен правната сфера на наказаните лица, поради това на тях е предоставена възможност да потърсят съдебен контрол на наложените им наказания. Не подлежат на обжалване наказателните постановления, с които се налага само глоба в размер до 50 лева включително.
  Това е което можах да намеря във връзка с въпроса ти. Ако има нещо, което съм пропуснал, нека някой юрист ме допълни.А и все пак остава общия ред, макар и много по бюрократичен.

 7. #7
  Фиат фанатик
  Регистр. на
  16.06.2007
  Местоположение
  София
  Мнения
  752
  Горното се нуждае от малко разяснение...в смисъл защо е така и защо решението е правилно.На първо място-отнемането на точки не се смята за наказание.Било някаква статистика...като цяло от както има точки,съдебната практика не ги води наказания и до някъде основателно.Наказанията са изброени изчерпателно в ЗАНН.Така стигаме до втория момент-в случая са наложени две самостоятелни наказания-глоба+лишаване от права.Те са си наказания,така ги е дал закона и в случая районния съдия,който е гледал делото като първа инстанция,просто е спал някъде.Видял е ,че пише 50 лева...и айде в купичната.Когато се кумулират наказания,варианта с необжалваемоста не върви.Отделно,че самата идея за необжалваеми постановления противоречи на една конвенция,която за БГ е в сила-тази за правата на човека.Право на достъп до съд.Но т.к. делата в Страсбург траят по 5-6 години,а нормата с необжалваемите постановления е от 2007-а...можем да се надяваме,че някой за това време е преминал през двете ни национални съдебни инстанции и е подал жалба до Страсбург за нарушени права.Съдът там вече няколко пъти се е произнасял по такива казуси-с разни "необжалваеми" заповееди,постановления и какво ли още не и е присъждал сериозни обезщетения.Но за съжаление нито едно не е свързано с движението по пътищата.В тая насока имаше две много важни инициативи..които старият парламент не можа да прокара,а на новия аз лично не възлагам надежди,защото след последните избори там се напълни с полицаи и всякаква чиновническа тиня,дето се е срастанла с бюрото си и вече машинално слага подписи и печати на всичко,без да мисли..Първият е най-сетне да се допуснат индивидуалните или поне колективни конституционни жалби.Тогава всички ние ще можем да сезираме КС за тая дивотия с постановленията.Вторият момент беше отразен в една стратегия за намаляване броя на осъдителните решения в Страсбург,която предвиждаше предварителен национален преглед на подадените жалби...и постигане на споразумение,в случаите когато няма никакви съмнения какво ще е решението на съда.Ако има идентично решение...е безсмислено да се бави.За необжалваемите административни актове има няколко такива,БГ е загубила всичките дела.

 8. #8
  Кара ролкови кънки
  Регистр. на
  19.12.2008
  Местоположение
  Пловдив 02 Източен
  Мнения
  38

  ЗДП и правилника към него

  Хубава тема е пуснал Immortal...Прочетох изказванията - дано не се случва разбира се на никой да има "близки срещи от третия вид" ама е и хубаво човек да е подготвен. Проследих и линка от изказването на Immortal водещ до Закона за движение по пътищата и Правилника (на сайта на МВР). Това което ми направи впечатление е, че в Закона пише че максималната разрешена скорост по автомагистрали (то не бих казал, че това дето го има в БГ са автомагистрали, ама да не отварям темата...) за Категория В (автомобили) е 130км/ч, а в Правилника - за същите превозни средства - 120км/ч. Като изключим безумствата на хората в парламента кое в крайна сметка е вярното?Имам и един въпрос - ако някой се е сблъсквал с това... При управление на автомобил на когото не сте собственик изисква ли се пълномощно от собственика (по закон) и дали на някой (ако се изисква такова) му се е случвало да му поискат пълномощно при проверка от КАТ?

 9. #9
  Почетен член на форума Фиат идол Аватарът на Immortal
  Регистр. на
  21.11.2004
  Местоположение
  Козлодуй/Враца/Кабиле
  Мнения
  15539
  Разминаване между закона и правилника има не само за скоростта на леки автомобили по автомагистрала, а и за мотоциклети, мотопеди и т.н.Важещото обаче е ЗАКОНА. Правилник не може да промени или отмени закон.Пълномощно няма за какво да ти искат при управление - няма закон, който да те задължава да имаш пълномощно при управление.За продаване - да. КАкто и ако искате да излезете извън ЕС. Тогава задължително ще ви искат пълномощно.Аз карах 4 години Темпрата на чуждо име и никога никой не ми е искал пълномощно.Стария дръглив Опел също се води все още на комшията, а от 2004 година е наш. И за него никой не е искал пълномощно.А се е случвало и дори да ни ударят - единствено застрахователите (за ГО) поискаха да дойде лично собственика по талон - дойде момчето, взе парите и ни ги даде.

 10. #10
  Фиат идол Аватарът на Sev
  Регистр. на
  24.08.2005
  Местоположение
  София
  Мнения
  9050
  2015 Renault Megane Expression GT
  2009 FIAT Bravo 1.4 16V Dynamic
  Всичко за FIAT Bravo 2007

Страница 1 от 24 12311 ... ПоследнаПоследна

Тема: Какви са ни правата при среща с КАТ

Информация за темата

Потребители разглеждащи тази тема

В момента 1 потребители разглеждат тази тема. (0 членове и 1 гости)

Правила за писане на мнения

 • Не можете да създавате нови теми
 • Не можете да пишете отговори
 • Можете да прикачвате файлове
 • Не можете да редактирате мненията си
 •