Нали старите важеха до края на месеца или са го променили нещо?