Цитат trace написа:
Цитат dobrujanetza написа:
Цитат ФЕРАРИСТ написа:
Не знам защо битува мнението че трябва да се пази касовата бележка от винетката - казано е че трябва да се запази малката долна част от нея, касовата бележка никой не е длъжен да я пази.....
При смяна на предното стъкло да можеш да докажеш, че винетката е твоя.
(2) При унищожаване на залепената част от годишния винетен стикер в резултат на производствен дефект на винетката или счупване на предното стъкло и при предявяване на втората част от годишната винетка се издава дубликат, валиден до изтичането на срока на първоначално издадения винетен стикер.(3) Счупването на предното стъкло се установява с констативен акт на КАТ, а производственият дефект на винетката-при оглед, извършен от представители на областните звена на Изпълнителна агенция "Пътища".(4) Производството за издаване на дубликат започва от собственика или ползвателя на пътното превозно средство с молба до ръководителя на областното звено на Изпълнителна агенция "Пътища", към което се прилагат копие от акта за собственост или ползване на пътното превозно средство, актът за констатиране на счупването или производствения дефект, втората част от годишния винетен стикер и частта, която е била залепена на счупеното стъкло, или частта с фабричния дефект (отлепена след извършване на огледа за установяване на нейната негодност).Току що си погледнах и касовата 6ележка - няма а6солютно нищо написано отзад. Какво има на вашите
Сега видях и моята, има написан номера на винетния стикер, този който се намира под баркода на малката част на винетката. Има и подпис и печат на пощата. Брех, май ще трябва още една хартия да пазя в колата ....