Хваща окис и трябва да се почисти
дори и да има стартер пак може да се бъгне-
особено като писа че примигва таблото виж кабела към мотора-масата.