Е като я бутнеш, каква е гаранцията, че ще запали? Най-много да си докараш други проблеми.
Намери някой да те дръпне до канала на майстора - да не е в друг град?