Точно това казвам че не винаги работи както трябва
окислява се платките или цоклите на LED
Слагат кабели където се разпадат ако има влага.