Без да го сваляш, ако можеш да бръкнеш и да откачиш буксата от него, с мултицета проверяваш за верига. Ако нещо е прекъснало, ще ти даде отворена верига. Ако всичко е здраво - ще ти даде затворена с много ниско съпротивление, на практика - без.