Поставянето на допълнителен термостат и смяната на радиатора едновременно ли ги направи?