Ако изобщо нещо се движи, то окъсява някъде във фара. Най вероятно от прегоряла и очупена изолация