Какво е решението в случая
да се махне и да не се слага нищо