Затова си има неща за които си плащаш, понеже са непосилни за 1 човек или изобщо за работещ зает човек. Тогава се надяваш да стане що годе качествено или отпуск и седиш с майсторите по цял ден. Тъпо е, ама покрив не се прави всяка година, но пък е критично важно всичко да е като хората.