Договора на служител н майчинство може да бъде прекратен само чрез инспекция по труда.
Докато фирмата е в несъстоятелност и после в ликвидация договора не се прекратява.
Ако получава майчинство по сметката си значи фирмата подава Образец 1
Ако подава Образец 1 значи има и здравни осигуровки.