Колеги, нужна ми е информация за това село.

Ако някой познава човек оттам или е оттам, моля да не се стеснява и да си признава