Благодарение на Даниел Спасов в Downloads вече има ръководство за експлоатация на Фиат Типо 2 на английски и руски:
http://download.fiatforum.bg/Books/Tipo2