Може да се махне то ще е като но Браво/а
стига да намериш