Ми надухме им шошоните. И пак цигански чалъми след състезанието, тоя така ми е омръзнал с фасоните си.